فیلتر کنید

فیلترهای فعال

نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

سیستم های نیمه آماده

مینی پی سی اینتل مدل NUC8i7BEH

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

سیستم های نیمه آماده

مینی پی سی اینتل مدل NUC8i5BEH

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

سیستم های نیمه آماده

مینی پی سی اینتل مدل NUC8i3BEH

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

سیستم های نیمه آماده

مینی پی سی اینتل مدل NUC7i7BNH

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

سیستم های نیمه آماده

مینی پی سی اینتل مدل NUC7i3BNH

تماس بگیرید