Showing 1–30 of 57 results

در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV320 64GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV310 64GB

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV310 32GB

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV150 128GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV150 64GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV150 32GB

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV150 16GB

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 128GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 64GB

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 32GB

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 16GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV240 64GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV240 32GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV240 16GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV240 8GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV230 64GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV230 32GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV230 16GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV220 64GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV220 32GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV220 16GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV220 8GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV100 32GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV100 16GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV100 8GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا C906 32GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا C906 16GB

مقایسه
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا C906 8GB

مقایسه

تعریف فلش مموری


فلش مموری ( Flash memory ) حافظه قابل حمل کامپیوتری است، که قابلیت پاک شدن و برنامه ریزی دوباره را دارد، و می توان دوباره آن را برنامه ریزی کرد. این فناوری معمولا در قالب USB ارائه می شود. از فلش مموری برای ذخیره سازی عمومی و انتقال داده ها بین کامپیوتر ها و محصولات دیجیتال استفاده می شود. فلش مموری ها احتیاج به هیچ نیرویی برای نگه داشتن اطلاعات ندارند. فلش مموری ها مقومت بیشتری نسیت به هارد دیسک ها دارند.