Showing 1–30 of 57 results

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV220 8GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 16GB

در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV320 32GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV220 16GB

در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV131 64GB

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 32GB

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا C008 16GB

در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA UV320 64GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV220 32GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 64GB

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

ADATA C008 32GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV220 64GB

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV140 128GB

در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا C008 64GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV230 16GB

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV150 16GB

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا C906 8GB

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

فلش ای دیتا UV230 32GB

در انبار موجود نمی باشد

فلش مموری USB

 فلش ای دیتا UC360 16GB

تماس بگیرید

تعریف فلش مموری


فلش مموری ( Flash memory ) حافظه قابل حمل کامپیوتری است، که قابلیت پاک شدن و برنامه ریزی دوباره را دارد، و می توان دوباره آن را برنامه ریزی کرد. این فناوری معمولا در قالب USB ارائه می شود. از فلش مموری برای ذخیره سازی عمومی و انتقال داده ها بین کامپیوتر ها و محصولات دیجیتال استفاده می شود. فلش مموری ها احتیاج به هیچ نیرویی برای نگه داشتن اطلاعات ندارند. فلش مموری ها مقومت بیشتری نسیت به هارد دیسک ها دارند.